כנסת ישראל חיים רמון 05.09.2012 פוליטיקאי וותיק, משפטן ששירת כשר המשפטים והמשנה לראש הממשלה
רמון על הקמת גוף מבקר לפרקליטות המדינה תפירת תיקים - איפה דנים בזה? איפה חוקרים את זה? מי יכול לדון בזה?

הכנסת השמונה-עשרה, ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. על סדר היום: הקמת גוף מבקר לפרקליטות המדינה

רמון: "אין דבר אחר חוץ מחוק, אבל לא יהיה חוק, כי יש יותר מדי חברי כנסת שפוחדים מהפרקליטות, והפרקליטות מאיימת, ומסבירה בעברית צחה: לא ניתן שיהיה חוק. למה? באנגליה יש חוק? כן. מדינה מתקדמת? בארצות הברית יש חוק? כן. בקנדה יש חוק? כן. ושם הפרקליטות הרבה פחות חזקה מהפרקליטות בישראל. ויש חוקים שמפקחים.

הכנסת, לצערי, בעניינים האלה היא במידה רבה אימפוטנטית. גם אני לא הצלחתי. ניסיתי. הייתי שר משפטים. בשבועיים הראשונים, אולי הדבר הראשון שעשיתי - התחלתי בהליכים לחוקק חוק של פיקוח על הפרקליטות. הסבירו לי שאני עושה טעות, שזה לא ישתלם לי. יכול להיות שאם הייתי מקשיב להם, הדברים לא היו קורים כפי שקרו. אבל אמרתי: מה זה, לא יהיה פיקוח על הפרקליטות?

קריאה: "הסבירו לך מה הסיבה?"

רמון: עצמאות הפרקליטות. כלומר לפרקליט מותר לעשות הכול, וזה יפגע בשיקול הדעת. אמרתי: איזה שיקול דעת? אני אתן לכם הערה, שכותבת שופטת, כי התנהגות של תובעת היתה בלתי-ראויה, בלתי-נסבלת, חרגה מהמותר והמקובל, ודורשת בדיקה מעמיקה. אני רוצה להתלונן על זה, ואין איפה... וכמובן, יש פרסים. אני לא רוצה לדון בעניין שלי, אבל אני עושה את זה בצד השני. יושבים שלושה שופטים מחוזיים. השופט ברנר קובע שהתובעת התנהגה ברשלנות רבתית. יושב אחר כך השופט ורדי זיילר, שופט מחוזי, קובע שהתובעת התנהלה ברשלנות הגובלת בזדון, קובע מבקר המדינה, גם הוא שופט מחוזי, שהיתה רשלנות ממשית ואחריות אישית, פעלה בניגוד לנהלים. והיא הולכת לבג"ץ, מפסידה בבג"ץ, פרקליט המדינה מסרב להגן על המבקר בבג"ץ, ובסופו של דבר מה קורה - נזיפה? דין משמעתי? חס וחלילה. קידום. וזה לא המקרה היחיד.

אם היועץ המשפטי לשעבר מזוז אמר... שבפרקליטות... [יש] מדיניות של סימון מטרות וסימון עמדות, זה דבר שצריך לחקור אותו לעומק... [מזוז] אמר את זה בתדרוך עיתונאים, אחרי שהוא סגר את התיק לשרון... מי שלא יודע בעברית צחה, זה תפירת תיקים... איפה דנים בזה? איפה חוקרים את זה? מי יכול לדון בזה? אומר את זה איש שבא מהמערכת; לא חלילה אויבי שלטון החוק. שאלת אותי, למה? יכול להיות שהם רוצים שהמדיניות הזאת תימשך. אולי. שיושבת שופטת שלום, אומרת על פרקליט מדינה שהוא פגע קשות באמון הציבור במערכת המשפט, במערכת אכיפת החוק, אין על זה שום דבר.

...גם זה תופעה: פרקליט מדינה מודיע שהוא שיקר. מילא שאנחנו משקרים, פוליטיקאים, אבל פרקליט מדינה שצריך להיות זך כשלג מודה ומתנצל ששיקר - אגב, הוא שיקר יותר מפעם אחת באותו ראיון; הוא שיקר גם לגביי, בעיתון "הארץ". איפה דנים בזה? לראש ממשלה בשנייה עושים תיק. לראש הממשלה הקודם פתחו 11 תיקים בצ'יק. פה אין כלום, אני לא יכול ללכת לשום מקום. ועוד יש שאלה אם צריך חוק? [בפרקליטות] רוצים שלטון ללא מצרים, ללא פיקוח.

רוצים עוד דוגמה על תגמול? היה פרקליט של אולמרט [עו"ד אורי קורב] ותוך כדי המשפט הוא הועלה שלוש פעמים בדרגה. הוא אמר: עזבו את אולמרט. זה איש שאמר על שופטים שהם חמורים, זה איש שהורשע על-פי הודאתו בפגיעה בטוהר השירות הציבורי, ואם לא יהיה חוק, ניפגש פה עוד שנה, והוא ימלא את אחד התפקידים הכי בכירים בפרקליטות המדינה. אני אומר את זה באחריות. לא רוצה לומר איזה תפקיד, אבל הוא מסומן לתפקיד, התפקיד מחכה לו. לא היתה הצלחה כל כך גדולה בתיק אולמרט, אבל הוא יקודם, וזאת השיטה. אם אתם תיתנו לשיטה הזאת להמשיך, ויושבים פה פרקליטים מהשורה שיום-יום נאנקים תחת העול הזה, תחת הדברים הבלתי-סבירים האלה.

קישור למקור המלא בכנסת ישראל
לקרוא עוד...